Preventie / Ethisch leiderschap

Ontwikkel ethisch leiderschap in je organisatie

Deze tijd vraagt om leiders die vanuit morele waarden nieuwe normen durven te stellen en anderen inspireren: leiders in ethiek

Ethisch kompas

We hebben allemaal onze waarden, normen en principes van waaruit we als mens handelen. Je kunt dat je ethische kompas noemen.
Het wordt ingewikkeld wanneer jouw persoonlijke ethische kompas conflicteert met jouw professionele en/of je organisatie kompas.

Het goede doen, ook als niemand kijkt, is niet eenvoudig.
Dat vraagt om het moedige mensgesprek, eerlijke reflectie op jezelf als leider en het luisteren naar feedforward

Ethische dilemma’s

Ethische dilemma’s zijn vaak niet zwart/wit of goed/fout. Het belangrijkste is dat je je uiteindelijke keuze aan de mensen om je heen kunt onderbouwen en uitleggen. Meestal is dan niet iedereen het met je eens, maar wordt het wel makkelijker om je beslissing te accepteren.

Mét Ethisch leiderschap is er in je organisatie:

  • mentaal gezonde medewerkers
  • bevlogen medewerkers
  • goede werkrelaties
  • open communicatie
  • eigenaarschap

Zonder Ethisch leiderschap ontstaat:

  • onveilige werkomgeving
  • onderling wantrouwen
  • hoger ziekteverzuim
  • eilandjescultuur
  • verantwoordelijkheid afschuiven

Ongewenst gedrag & Ethisch leiderschap

Het thema ‘hoe gaan we om met ongewenst gedrag & integriteit’ vraagt om maatwerk. De vertaling naar bijvoorbeeld een gedragscode is niet alleen een papieren handeling.

Het inbedden ervan in alle lagen van de organisatie vraagt om consistent uitleggen en voorleven.

VertrouwensKracht is sparringpartner voor het senior management.

LEESTIPS

Het juiste doen als niemand kijkt. Lessen uit de ethiek en filosofie voor integer leiderschap (2021)
Frank Peters – Boom Uitgevers

Leiderschap in ethiek. Inspiratie voor een baanbrekende ethiek voor bedrijven
VNO-NCW en MKB-Nederland | Download jouw exemplaar hier

Afspraak maken?

Neem contact met ons op voor meer informatie of een vrijblijvende kennismaking.
Wij maken graag een afspraak om de mogelijkheden te bekijken.