Waarvoor een VertrouwensKracht?

Een échte vertrouwenspersoon is er een van VertrouwensKracht

Jouw privacy en welzijn zijn onze prioriteit

Kom weer in je kracht!

De gecertificeerde vertrouwenspersonen van VertrouwensKracht zijn er voor jou. Een VertrouwensKracht heeft geheimhoudingsplicht en je kunt in alle vertrouwelijkheid jouw verhaal doen. Ze zijn allemaal opgeleid en gecertificeerd bij de Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen (LVV) en brengen hun eigen expertise en ervaring mee.

Van Arkel & Wiggers Accountants Leiden

Ben jij in een situatie terechtgekomen waar je een externe vertrouwenspersoon nodig hebt?

Het vergt moed om je verhaal te doen en wij begrijpen dat! Wij zijn er om in alle vertrouwelijkheid naar je te luisteren, zonder oordeel.

Wij hebben geheimhoudingsplicht en doen niet aan waarheidsvinding. Jouw ervaringen en gevoel zijn leidend. We helpen je om overzicht te krijgen in de gebeurtenissen en nemen de opties voor een veilige werkomgeving met je door.

Heb je bijvoorbeeld hulp nodig om je uit te spreken op jouw werk, om je verhaal te doen bij jouw leidinggevende of om weer in je Kracht te komen zodat je zelf actie kunt ondernemen? Wij zijn er om bij iedere stap de voor- en nadelen te bespreken. Jij blijft in de regie over deze stappen.

Zie jij geen andere oplossing dan een klacht indienen via de klachtencommissie? We helpen je om de klacht goed te formuleren en staan je bij tijdens het hele proces.
Kun je de klachtenroute voorkomen door gesprekken, mediation of  training en weer een veilige werkomgeving creëren? Dan hebben wij de expertise in huis om verder te helpen.

Dus twijfel niet en neem vandaag nog contact op. Je kunt ons ook buiten kantoortijden bereiken (van 08.00 tot 21.00 uur).

Waarvoor kun je met een van onze VertrouwensKrachten contact opnemen?

Ongewenst gedrag

Dit is niet-acceptabel gedrag van anderen (collega’s of externen) waardoor jij je onveilig in je werkomgeving voelt.

Ongewenst gedrag kan verbaal, non-verbaal of fysiek zijn; het raakt je in je waardigheid, welzijn en rechten.

Vormen van ongewenst gedrag zijn:

 • Pesten
 • Discriminatie
 • Intimidatie
 • Agressie / geweld
 • Seksuele intimidatie

Deze vormen van ongewenst gedrag kunnen op élk niveau in een organisatie voorkomen.

Blijf er niet mee rondlopen, maar neem vrijblijvend en vertrouwelijk contact op met een van onze VertrouwensKrachten!

Integriteitskwestie melden

Een integriteitskwestie melden is iets heel anders dan ongewenst gedrag.

Integriteitskwesties gaan over gedrag dat in strijd is met ethische waarden, normen en/of professionele standaarden. Denk bijvoorbeeld aan het bewust verduisteren van financiën of frauduleuze activiteiten.

Organisaties >50 medewerkers zijn verplicht een meldregeling integriteit te hebben. In de regeling staat hoe je kunt melden en wat er met je melding gebeurt.

Wat staat er in de meldregeling van jouw organisatie?

 • Vertellen = melden: in dat geval ben je verplicht een melding te doen bij je leidinggevende of directie.
 • Vertellen = sparren: in dat geval kun je in vertrouwelijkheid met een van onze VertrouwensKrachten praten.

Aarzel niet om vrijblijvend contact op te nemen. We zijn er voor jou.

Ongewenst gedrag kan leiden tot fysieke en emotionele symptomen.

 • Angst: je angstig voelen als je naar de omgeving moet waar je je onveilig voelt. Die situaties bewust proberen te vermijden.
 • Concentratieproblemen: de onveilige situatie beheerst continu je denken.
 • Eenzaamheid: het gemis aan verbinding en sociale contacten in je werkomgeving.
 • Stress: je meestal gespannen, ongemakkelijk en onveilig voelen.
 • Verminderd zelfvertrouwen: aan jezelf, je vaardigheden en eigenwaarde gaan twijfelen.
 • Fysieke symptomen: hoofdpijn, maagklachten, problemen met slapen enz.

Onze VertrouwensKrachten zijn niet medisch opgeleid, maar ze kunnen je wel doorverwijzen.
Blijf er niet mee rondlopen. Zoek op tijd professionele hulp!

Afspraak maken?

Neem contact met ons op voor meer informatie of een vrijblijvende kennismaking.
Wij maken graag een afspraak om de mogelijkheden te bekijken.