De onafhankelijke klachtencommissie van VertrouwensKracht

Onpartijdig | Experts | Onafhankelijk | Deskundig | Rechtvaardig

Een vertrouwenspersoon doet niet aan waarheidsvinding
Onze onafhankelijke klachtencommissie doet dat wel

Soms is een situatie zo ernstig, dat het noodzakelijk is een officiële klacht bij een klachtencommissie in te dienen. VertrouwensKracht biedt een neutraal platform waar klachten serieus worden genomen en onderzocht. Onze klachtencommissie adviseert ook over te nemen maatregelen.

Doel: het herstellen van de veilige werkomgeving én het vertrouwen van medewerkers.

BELANGRIJK: een klachtencommissie is onderdeel van het wettelijke verplichte PSA-beleid in uw organisatie. (PSA = psychosociale arbeidsbelasting)

Hoe werkt onze klachtencommissie?

  • Het in ontvangst nemen van een klacht
  • Samenstelling klachtencommissie met benodigde experts
  • Beoordelen of een klacht ontvankelijk is
  • Onderzoeken van de klacht (feiten, stukken, hoor en wederhoor)
  • Uitspraak over de gegrondheid van de klacht
  • Algemene bevindingen en aanbevelingen
  • Registreren en verwerken voor het jaarverslag

Protocol ongewenste omgangsvormen

Heb je advies nodig bij het opstellen van het protocol ongewenste omgangsvormen? Ook daarvoor kun je op VertrouwensKracht rekenen!

Afspraak maken?

Neem contact met ons op voor meer informatie of een vrijblijvende kennismaking.
Wij maken graag een afspraak om de mogelijkheden te bekijken.